Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

Mga Topic

Pumili ng isa sa mga sumusunod na paksa:

- isa sa pinakamahirap na suliranin na hinaharap ng ating bansa.

- Hindi maikakaila na isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming bilang tao sa Asya.
 

- Ang bansa ay tuluyang nalugmok sa suliraning ito matapos ang rehimeng Marcos.

- Marahil isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang pagsikip ng Maynila. At pagdami ng mga iskwater.

- Isa sa mga pinakalumang sakit ng bansa; ngunit isa rin sa mga nararapat lamang na pagtuonan ng pansin.

Kung nais mong mapanood ang mga kuha sa video, mga larawan o mga guhit-politikal ng mga nasabing Topic, I-click ang "Multimedia".

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.