Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

MGA SULIRANIN SA PAGGAWA

MARAMI ang tao; MALAKI ang pangangailangan; KAUNTI ang nagkakatrabaho.

PANGUNANG SALITA:
 
Ang mga polisiya ng ating lakas-paggawa ay patuloy na gumugulo dahil sa napakaraming malubhang suliranin na ating kinahaharap ngayon. Ang ating mga polisiya ay sumusunod lamang sa mga polisiya ng mga mauunlad na mga bansa. Ang mga polisiyang iyon ay sadyang ginawa para sa merkado ng mga bansang mga pagkukulang sa lakas-paggawa o ang bilang ng mga walang trabaho ay hindi tinuturing na suliranin.
 
Ang mga trabahong nalikha dahil sa kasalukuyang ekonomiya ay hindi sapat kung kaya't kailangang lumikha ng mga panibago. Ang mga trabahong iyon ay nangangahulugang maayos at napapanatili ang magandang kalidad ng patrabahuhan ng ekonomiya.
 
Ngunit ang mga polisiya ay nangngailangang mapalitan at maisaayos. Ang mga ito'y kailangang sumasaalang-alang sa kawanihan at hindi pumapabor sa mga taong nagtatrabaho. Ang mga ganitong mga polisiya ay napatunayan ng nakatulong na mapataas ang antas ng produktubidad ng ating lakas-paggawa.
 
ANG SULIRANIN SA KAWALAN NG TRABAHO (UNEMPLOYMENT) AT NG NAGTATRABAHO NG DI PART-TIME (UNDEREMPLOYMENT)
 
Noong taong 2002, mayroon tayong 33.6 milyong manggagawa sa pangkabuuang lakas-paggawa mula sa kabuuang 80.1 na populasyon. Sa bilang na ito, 3.4% (10.2% ng lakas-paggawa) ay walang trabaho. Sa bilang na ito, 15.3% ay (o 4.8 milyong manggagawa) iniisip na sila'y kabilang sa mga underemployed o di nagagamit ang kanilang buong kapasidad sa paggawa. Isa pang suliranin ay ang ating lakas-paggawa ay masyadong sumasandal sa mga kabataan. Ang mga iyon, noong 2002, ay wala pang gulang na 15 (lahat ng lalampas sa gulang na ito ay itinuturing ng kabilang sa lakas-paggawa). Mayroong 29.3 milyong kabataang nasa 15 taong gulang pababa. Ibig sabihin, ang mga dapat mapabilang sa lakas-paggawa sa susunod na 14 taon ay naipanganak na ng maaga.
 
Ipagpalagay natin na ang partisipasyon ng ating populasyon na nasa hustong gulang na ay nasa 65%, samakatuwid ang bahagdang ito'y nadargdagan ng 18 milyon sa bawat 14 na taon kung kaya't nangangailangang magdagdag ng karagdagang 1.5 na trabaho.
 
ISANG ESTADISTIKA:
 

Matatandaan na sa kanyang unang State of the
Nation Address noong Hulyo 2001, ipinangako ni
Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang
pagkakaroon ng disente at produktibong trabaho
para sa sa bawat manggagawang Pilipino. Sa
pamamagitan umano ito ng "pagpaparami ng
trabaho, pagpapanatili ng empleyo,
pagpapahusay
ng trabaho, at pagpapadali ng empleyo."

Tatlong taong nakalipas, sa kanyang
pinakahuling
State of the Nation Address na talumpati noong
nakaraang linggo, Hulyo 26, binanggit muli ng
pangulo ang tungkol sa empleyo. Ngunit kasabay
ng umano'y paglikha ng isang milyong trabaho
taon-taon, inanunsyo rin ng pangulo na
magkakaroon ng serye ng tanggalan sa hanay ng
mga kawani sa pamahalaan. Batay na rin sa mga
naulat na pahayag ni Budget Secretary Emilia
Boncodin at Civil Service Commission chair
Carina
David, aabot sa 50,000 ang bilang ng mga
kawaning nakatakdang tanggalin sa trabaho sa
lalong madaling panahon.

Hindi pa man nakakalikha ng trabaho, marami na
ang tinanggalan ng trabaho at nagdagdag sa
mataas nang unemployment rate.

Sa kasalukuyan 4.989 na milyong Pilipino ang
walang trabaho. Batay na rin sa pinakahuling ulat
ng National Statistics Office, tumalon ang
unemployment rate sa 13.7% nitong Abril
kumpara
sa 12.2% noong Abril 2003. Noong Enero
lamang,
3.9 na milyon ang walang trabaho. Sa loob ng
ilang buwan lang, umakyat ito sa halos 5 milyon.

Ang masaklap, hindi pa dito nagtatapos ang
kuwento. Hindi kasama sa komputasyon ng NSO
ang 431,872 na Pilipinong hindi nakakuha ng
trabaho sa Pilipinas kaya't nakipag-sapalaran
bilang mga OFW sa ibang bansa. Sa kabilang
banda, binibilang ng NSO ang milyon-milyong
Pilipino na kontraktwal ang kontrata, at
karaniwang
limang buwan lang kada taon na may maasahang
trabaho. Kung sa ulat ng gobyerno ay may
limang
milyong Pilipinong walang trabaho, dapat na i-
multiply ang bilang na ito ng tatlo hanggang apat
na beses dahil ito ang bilang ng mga apektadong
pamilya. Idagdag pa ang 6 na milyong may
trabaho ngunit di sapat ang kinikita kaya't
naghahanap pa ng "karagdagang trabaho" (i.e.
underemployed), lalabas na may 16-19 milyon
ang
Pilipinong walang mahanap na trabaho sa loob ng
bansa sa kasalukuyan o halos 40% ng potential
labor force.

Mismong ang Employers Confederation of the
Philippines o ECOP na ang nagsabi na ang
ekonomya ng Pilipinas ay "employment
distressed" nitong huling apat na taon. Patuloy
na
nangaganib ang kabuhayan ng 31.52 milyong
may
trabaho. Patuloy na sinasalanta ang kanilang job
security ng kontraktwalisasyon, kaswalisasyon,
pagbawas ng benepisyo, tanggalan at mababang
pasahod.

Samantala, ang bilang ng nalilikhang trabaho sa
bansa taon-taon ay aabot lang ng 1 milyon. Ibig
sabihin, kahit ipagpalagay nating hindi na dadami
ang bilang ng naghahanap ng trabaho, aabot pa
sa
20 taon bago mabigyan ng trabaho ang
kasalukuyang bilang ng mga Pilipinong walang
trabaho. Kaso nadaragdagan pa ng 800,000 ang
labor force kada taon dahil, sa biro-biro, masipag
umano gumawa ng bata ang Pilipino.

Tapos, doon sa 1 milyong trabahong nalikha sa
nakaraang tatlong taon, , mahigit kalahati
ay "own-
account" worker at unpaid family worker.
Halimbawa ng mga"own-account worker" ay
vendor, labandera, pedicab driver, atbp. Unpaid
family worker naman yung mga nagbabantay sa
sari-sari store ng pamilya o magsisilbi sa turo-
turo
ng nanay na di pinapasahod. Samantala, 34 na
libo lang ang inilaki ng empleyo sa industriya na
syang dapat lumalaki kung umuunlad o nag-
iindustriyalisa ang ating ekonomya; at lumiit pa
nga ng 8 libo ang empleyo sa manupaktura.

Bukod pa dito, konsentrado lang sa 4 na rehiyon
ang mahigit kalahati ng lahat ng bag

Enter supporting content here

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.