Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

MGA SULIRANIN SA AGRARYO

Ang sektor ng Agrikultura ay isa sa pangunahing ikinabubuhay ng bansa. At sa sektor na ito, pangunahing taga-gawa ang magsasaka, buong araw na yukod-tayo para sa kanin na ihahain sa iyong hapag at para rin sa kakaunting pang-budget ng pamilya. Kaya ang matagal nilang hinaing: "Kailan nila kami mabibigyang halaga?"

Hindi maikakaila na ang sandigan ng mga bansang mahihirap ay ang agrikultura. At dahil isang mahirap na bansa ang Pilipinas, lubhang napakahalaga nito sa pag-aambag sa ating Pambansang Kita o GNP. Noong nakaraang taon, ang Pilipinas ay nakapagtala ng 6.2% na paglago ng Pambansang Kita, pinakamataas sa nagdaang 15 taon. Humigit kumulang 40% dito'y nagmula sa agrikultura. Lumalabas sa estadistikong iyon na ang Agrikultura sa Pilipinas ay mas lalong nabibigyang pansin kaysa sa iba pang sektor ng lipunan. Ngunit sa kabila ng mataas na porsyentong iyon, bakit patuloy ang daing ng mga tao sa likod ng sektor na ito? Ano ang mga nais nilang mangyari o mabago?
 
LAND REFORM O REPORMA SA LUPA
 
Ang usaping ito'y matagal nang nakabinbin. Nagpasalin-salin na yata ito sa mga nadgaang administrasyon magsimula kay Marcos hanggang kay Arroyo. Marami na raw silang nagawa ngunit patuloy na kumakalam ang sikmura ng mga taong bumubusog sa iyo. Ang mga taong nagpapagal sa ilalim ng init ng araw para lamang may maihandang kanin sa iyong hapag. Ayon sa isang analyst, malalim ang ugat ng suliraning ito. Nagsimula pa raw ito noon pang panahon ng mga Kastila. Dahil sa ang mga lupain ay kontrolado ng mga prayle at mayayamang Kastila't Pilipino, ni minsan, hindi binigyan ng pagkakataon na mapagkalooban ng sariling lupain ang mga magsasaka kung saan masasarili nila ang lahat ng kikitain at may maitatabi pa. Yaon na nga lang at hindi ganoon ang nangyari. Dumating ang mga Amerikano at ipinagbili ng mga Kastila ang mga lupain sa mga ito. Sila na ang mga bagong may-ari, pinatituluhan at binakuran ang mga nabiling lupa. Lumipas ang pananakop ng mga Hapones at sumilang ang Republika ng Pilipinas. Nagsimulang buuin ang bagong pamahalaan at alinsabay nito'yang pag-asa ng mga magsasaka sa tunay na reporma sa lupa. Noong una'y walang dumadaing dahil nakasanayan na nila ang gawi noong Panahon ng Kastila. Ngunit ng unti-unting nagkamalay sa kanilang mga karapatan, dito nagsimulang umangal. Una'y tinuligsa ang mga mayayamang nagmamay-ari sa lupang sakahan. Anila, dapat lamang na ipagkaloob na ng pamahalaan ang lupang ito sa kanila dahil sila naman daw ang nagpagal at nagpayaman dito. Sagot naman ng mga nag-mamay-ari, ipinamana sa amin ang mga ito at pinaghirapan ng mga nuno namin,bakit kailangan ninyo itong angkinin? Ang sagutang ito ay tumagal, nang tumagal, nang tumagal. Hanggang ngayon, lumipas na ang halos 100 taon, wala pa ring nangyayari.Ito ba'y isang halimbawa ng pagtatanggol ng kanyang ari-ariang ipinamana sa kanya na pinagyaman ng iba't ngayo'y pilit na inaangkin? o isang simpleng halimbawa ng kahangalan ng pamahalaan?

Enter supporting content here

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.