Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

PAGLIPAT MULA SA MGA LALAWIGAN TUNGO SA LUNGSOD

Lalong humihirap ang buhay sa pagdaan ng mga taon; lalo ring sumisikip ang mundo para sa mga taga-Maynila

PANGUNANG SALITA:
 
Ang mga tao sa lalawigan ay nakilala ng payak. Payak ang uri ng pamumuhay, payak na hangarin at payak na kaligayahan. Mas gugustuhin nilang tumira at makita ang mga likas na kagandahan ng bansa kaysa sa manatili sa maingay at makabagong lungsod. Noon iyon. Iba na ang takbo ng isipan nila ngayon. Kung dati'y mas gugustuhin nilang marinig ang mga likas na ingay na likha ng mga hayop at halaman, ngayon, mas lalong di nila matitiis ang pagkalam ng kanilang mga sikmura. Mas gugustuhin na nila ang tumira sa maingay at makabagong lungsod upang kumita ng mas malaki kaysa ang panghabang-buhay na tiisin ang kahirapan sa kanilang kinalakhan na itinuring na nilang paraiso. Sa pagdaan ng mga panahon, ang pag-iisip na ito'y patuloy na lumulubha, mas lalong nakapagpapahibang. Ang tingin ng mga taga-lalawigan sa Maynila ay sentro ng komersyo, saya at kayamanan kung kaya't patuloy ang pagsiksik nila dito. Ngunit di nangangahulugang ang isang taga-lalawigan ay di karapat-dapat pumunta dito sa lungsod. Kailangan lamang nila ng pansamantalang tirahan. Ang ilan sa kanila ay nagsadya rito upang mamasukan ng katulong o maghanap ng trabaho. Mga pagbabasakaling sa kalimitan ay nauuwi sa kasawian.
 
KALAGAYAN SA PILIPINAS:
 
Sa isang bansang sentralisado, pamahalaan, komersyo pati ang kaisipan, di talaga nalalayo ang ganito kasikip na Maynila. Ang lungsod na ito ay patuloy na sumusikip dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga ito upang makahanap ng permanenteng mapagkakakitaan. Tulad ng naunang nasabi, hindi masama ang pagpunta rito sa Maynila lalo na't ang nais ay makakita ng mga bagong tanawin. Ngunit ang masama lang, kapag nabigo sa kanyang pakay o nawalan ng permanenteng trabaho, ay magiging pakalat-kalat sa kalye at magtatayo ng mga "bahay" sa ilalim ng mga tulay, gilid ng kalsada at mga bakanteng lote.
 
Isa ring itinuturong dahilan ang di pantay na distribusyon ng populasyon ay ang pagkakaroon ng mga pulubi sa mga lansangan na sadya namang nakapagpapapangit sa tanawin. Ang ilan sa mga ito ay nagiging mga kawatan o di kaya'y nagiging sakit ng ulo sa lipunan kapag ang mga hinahangad ay di nakamit. Hindi ito para sa pangkalahatan. Ang mga ito'y ibinabase lamang sa mga naunang pagsusuri at pagmamatyag ng mga kinauukulan.
 
 

Enter supporting content here

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.