Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

Kuha mula sa Video

Mga video ng mga Topics

MGA VIDEO FOOTAGES NG BAWAT TOPIC NA NAPAG-USAPAN.
 
Pumili ng video na gustong mapanood.
 
 
 
Ang patalastas na ito ay hango sa patalastas ng "Coke".
 
The Dagohoy Coke Commercial
 
PANAYAM:
 
Pindutin ang mga link sa ibaba upang mapanood ang mga panayam.
 

Enter supporting content here

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.