Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

logo2.jpg

MABUHAY! Maligayang Pagdating dito sa Dagohoy Student's Notebook. Dito mapag-uusapan ang ilang mahahalagang mga pangyayari na patuloy na nagaganap at laganap sa lipunan. Kung gustong makita ang aming mga paksa, i-click ang "Topics"; kung nais namang makakita ng mga larawan, video footages at mga guhit-pulitikal, i-click ang "Multimedia"; kung nais namang makita ang listahan ng mga nagsipag-ambag sa proyektong ito, i-click ang "Presentors"; kung nais namang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa website, i-click ang "About Us". Maraming salamat.
Sa lahat ng bibisita, sana ay maglaan kayo ng ilang minuto upang isigaw ang inyong saloobin ukol sa website na ito sa pamamagitan ng shout-out page. Maraming salamat po.^^
 

Ito ay isang proyekto na tumatalakay sa mga sakit ng lipunan tulad ng sa kahirapan, populasyon, mga suliranin sa paggawa, paglipat mula sa mga lalawigan tungo sa lungsod at suliranin sa agraryo. Ang kuwadernong ito ay magbibigay o magdadagdag ng inyong kaalaman sa mga nasabing mga suliranin. Maaari ka ring tumingin ng mga larawan, guhit-pulitikal, magbasa ng mga panayam at manood ng mga kuha mula sa video.

Graphic of books; Size=130 pixels wide

Buong Pangalan:
E-Mail Address:
Paano mo nalaman ang tungkol sa amin?
Anong bahagi ng aming proyekto ka nakakuha ng maraming impormasyon?
Sa pangkalahatan, gaano ka nasiyahan sa impormasyon na nasa web site na ito?
Bigyan ng marka ang aming proyekto
Ibang komento/masasabi:
  

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.