Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

MGA LARAWAN UKOL SA SULIRANIN SA AGRARYO

Dahil sa kakulangan ng puhunan ng mga kababayan nating magsasaka, napipilitan silang mangutang; ngunit may mga pagkakataon na kulang pa ang inaani nila upang ipambayad sa kanilang pinagkakautangan. Kung minsan tuloy ay inaangkin na ng mga pinagkakautangan nila ang kanilang mga lupain.

laotian-rice-farmer.jpg

dc09483.jpg

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.