Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

MGA LARAWAN UKOL SA PAGLIPAT MULA SA MGA LALAWIGAN TUNGO SA LUNGSOD

Ang isa sa mga dahilan ng kahirapan ay ang maling pagaakala ng mga taga-probinsya na sila ay uunlad dito sa Maynila. Karamihan ay nagbebenta pa ng mga ari-arian para lamang pumunta sa Maynila na sa bandang huli ay lalo pang maglulugmok sa kanila sa kahirapan.

dsc00696.jpg

dsc00649.jpg

dsc00639.jpg

dsc00693.jpg

dsc00644.jpg

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.