Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

MGA LARAWAN UKOL SA SULIRANIN SA PAGGAWA

Sa paglobo ng populasyon, maaasahan natin na magkakaroon ng malaking kakulangan sa trabaho. Kung ating iisipin... Ano na lang ang naghihintay sa mga kababayan natin na hindi nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng tamang edukasyon?

dsc00650.jpg

dsc00647.jpg

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.