Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

MGA LARAWAN UKOL SA POPULASYON

Ang paglobo ng populasyon ay ang malayong pinsan ng kahirapan, dahil sa pagdami ng tao, dumadami din ang pangangailangan. Paano na kaya kung halos ubos na ang maaari nating gawing kabuhayan?

dsc00669.jpg

dsc00676.jpg

dsc00670.jpg

dsc00660.jpg

dsc00673.jpg

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.