Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

MGA LARAWAN UKOL SA KAHIRAPAN

Ang ilan sa mga piling larawan upang maipamalas ang tunay na mukha ng Quezon City at marahil; ang buong Pilipinas.

dsc00642.jpg

dsc00638.jpg

dsc00637.jpg

dsc00640.jpg

dsc00641.jpg

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.