Make your own free website on Tripod.com
Home | Topics | Multimedia | Presentors | About Us | Shoutout Page

The Student's Notebook of Dagohoy

Tungkol sa mga gumawa ng web site

KABAHAGI SA PAGLALAAN NG PANAHON MULA SA PAGBUBUO NG KONSEPTO HANGGANG SA TOTOHANANG PAGBUO NG WEB SITE NA ITO.

PANGKALAHATANG TAGAPANGSIWA:
 

TAGAPANGASIWA SA MGA NAKASULAT:
 

TAGAPANGASIWA SA PAGKUHA NG MGA LARAWAN AT VIDEO:
 

A woman playing with children; Size=130 pixels wide

Full-time Program

Another program is our full-time experience. This allows the student to live independently and grow as a person. Both local and out-of-state students are eligible for this program.

Please call or e-mail us with questions on the various programs.

This website is a subsidiary of The 4 Dagohoy Online Network. All texts, photos and videoclips are all owned by The 4 Dagohoy Online. 2005 All rights reserved The 4 Dagohoy Online. Copyright 2005.